9400 Sopron, Orsolya tér 2-3.
Tel./Fax: +36 99 523-511

« vissza

Átadták iskolánk új épületrészét

Iskolánk történetének – építése óta - egyedülálló beruházása, a teljes iskolarekonstrukció, illetve bővítés első és leglátványosabb üteme készült el néhány héttel ezelőtt.

A jó Isten különös kegyelme révén még a rossz dolgok is megerősíthetnek, ha azt hittel és reménnyel éli meg az ember. Így van ez a család, a nemzet, de egy iskolaközösség életében is. Minden helyzetet pozitív módon kell közös jövőnk érdekében kihasználni. Így volt ez akkor is, amikor kb.tíz évvel ezelőtt, a létszámok tekintetében kicsit a mélypontra került az iskola. Ugyanakkor az üresen maradt tantermek következtében vált lehetővé, hogy az egyetlen nem műemlék épületszárnyunk elbontásával, kizárólag egyházmegyei finanszírozásban felépíthettük modern, többfunkciós tornatermünket. Ekkor öt tantermet veszítettünk el. De optimistán szembesültünk a helyzettel, és a tornaterem avató után rögtön azon gondolkodtunk, milyen módon lehet ismét tantermeket kialakítanunk. Ezt követően létszámunk évről-évre nőtt. Dr. Pápai Lajos püspök úr nemcsak megértette, hanem támogatta törekvéseinket. Egyedül az Orsolya téri épületünk tetőtere felé tudtunk bővülni, ám ekkora volumenű beruházáshoz nem rendelkeztünk költségvetéssel. Püspök Úr és az értünk lobbizópolitikusaink közreműködésével jelentős kormánytámogatásra talált elképzelésünk.Itt köszönöm meg Miniszterelnök Úr, Lázár János miniszter úr, Balog Zoltán miniszter úr, Soltész Miklós államtitkár úr, Dr. Molnár Ágnes és Firtl Mátyás országgyűlési képviselők, valamint Kovács Tamás volt püspöki titkár közreműködését.

Még 2014 szeptemberében Soltész Miklós államtitkár úr jelentette be a nálunk rendezett sajtótájékoztatón, hogy Magyarország Kormánya támogatja a soproni Szent Orsolya Római Katolikus Gimnázium felújítását. Ez óriási lendületet adott az előkészítő munkálatoknak és kilenc hónappal a bejelentést követően megkezdődött a kivitelezés. A teljes munkálatok szintén kilenc hónapot vettek igénybe. Köszönöm a szakhatóságok rugalmasságát, Sopron Városvezetésének: Polgármester és Alpolgármester urak támogatását.

Köszönöm Kóczán Géza segítségét, aki szakmai tanácsaival már a tornaterem átadásátkövető években segítette megfogalmazni elképzeléseimet. Köszönöm Józsa Dávid tervező alkotását, aki művészi szinten hozta harmóniába a több százéves falakat a 21. századi megoldásokkal. Ugyanakkor mindvégig szem előtt tartotta, hogy világos tereket hozzon létre praktikus módon, de megőrizze az iskola épített szellemiségét. Így az új emelet egyszerre sugároz modernséget, visszafogottságot és otthonosságot. Méltó és élhető teret biztosít az evangéliumi értékekre alapozott oktató-nevelő munkának.

Köszönetemet fejezem ki az EBH Invest Kft. szakembereinek, akik a Józsa Dávid által megfogalmazott terveket megvalósították. Különösen Czuppon Gábor építésvezető odaadását szeretném kiemelni, aki a kivitelezés hónapjaiban tulajdonképpen összekötötte életét a Szent Orsolya Iskolával. Szó szerint, éjt nappallá téve volt jelen az építkezésen. És nem lehetett tőle lehetetlent kérni. Köszönöm Csepeli Zsolt termelési igazgató közreműködését, aki mindig pontosan akkor voltjelen, amikor kellett. Köszönöm Árkos László pótolhatatlan munkáját és Tóth Bence jelenlétét, akiről a végén már sokan azt gondolták, hogy az iskolaalkalmazottja.

Köszönöm a Fejes Péter vezette műszaki ellenőr-csapat (Nagy András és Posta Tamás) nélkülözhetetlen és folyamatos jelenlétét a maratoni, 5-6 órás kooperációkat. Németh Tamás, Ponácz Márk és Csuvár Zsolt urak értékes és nélkülözhetetlen háttérmunkáját.

Köszönöm a bútorok és eszközök határidőre szállítását és telepítését a Hohenlohrer Kft-nek és az Almus Pater Zrt-nek.

Köszönöm az Egyházmegyei Katolikus Iskolai Főhatóság és az Egyházmegyei Építési Irodaközreműködését.

És köszöntet mondok mindenkinek, aki bármilyen módon is segítette, a beruházásmegvalósulását.

Köszönöm az Orsolya-nővérek „hosszan tűrését” és imádságait. És meg kell köszönnöm a Szent Orsolya Iskola nevelőtestületének és tanulóinak megértését és türelmét,amiért a néha valóban embert próbáló körülmények közepette is rendületlenül folyt az oktató nevelő munka. Ugyanúgy értek el megyei és országos sikereket diákjaink, mint máskor.

Kívánom,hogy az új épületrész Isten áldásával szolgája az evangéliumi értékeken alapulóoktatást és nevelést, hogy iskolánk ezzel is hozzájárulhasson egyházunk és nemzetünk lelki-szellemi felemelkedéséhez!

                                                         Dr. Kovács András

                                                                                    igazgató


Elhangzott az emelet ünnepélyes átadásán, 2016. április 1-én.

2016-04-02 14:03:07

2006 © Szent Orsolya Római Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium