9400 Sopron, Orsolya tér 2-3.
Tel./Fax: +36 99 523-511

 

Beiskolázási tájékoztató


Szent Orsolya Római Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium

9400 Sopron, Orsolya tér 2-3. Tel.: (99) 523-511
Honlap: www.sztorsolya.sopron.hu
e-mail: sztorsolya@sztorsolya.hu

 

Az iskola igazgatója:

Dr. Kovács András

Püspöki biztos:

A beiskolázással kapcsolatosan felvilágosítást adnak:

Főtisztelendő Benkó Attila

Farkas Károlyné, Nagyné Hoóz Rita és Kis Gergely Máté igazgatóhelyettesek

(munkanapokon 10 és 13 óra között)

 

 

Az iskola OM azonosítója:

030711

 

 

A tagozatok kódjai:

001

általános tantervű 4 évfolyamos gimnázium

10 fő

 

002

4 évfolyamos gimnázium emelt szintű német nyelvvel

10 fő

 

003

4 évfolyamos gimnázium emelt szintű angol nyelvvel

10 fő

 

004

4 évfolyamos gimnázium emelt szintű matematikával

10 fő

 

005

8 évfolyamos gimnázium német nyelv - matematika

28 fő

 

006

8 évfolyamos gimnázium angol nyelv - matematika

28 fő

Oktatási formák

Képzési típusok és indítható osztályszám:

8 évfolyamos gimnázium: indítható 2 osztály

4 évfolyamos gimnázium: indítható 1 osztály

Jelentkezési lapok:

Négyosztályos gimnázium
Nyolcosztályos gimnázium
Nyolcosztályos gimnázium - állami jelentkezési lap, tanulói adatlap

A felvétel az általános iskolai eredmények alapján (4.00 átlagtól), az elméletigényes tantárgyak figyelembe vételével történik. A 4 évfolyamos gimnáziumba jelentkezőknél az 5-7. osztály tanév végi, illetve a 8. tanév félévi teljesítményeinek figyelembevételén túl felvételi elbeszélgetést is szervezünk. A felvételi elbeszélgetés időpontja 2016. február 26. (péntek) 14.00.

Iskolánk felvételi eljárásában megszerezhető felvételi összpontszám: 115 (tanulmányi eredmények: 50 pont X 2 + szóbeli meghallgatás eredménye: 15 pont)

A 8 évfolyamos gimnáziumnál az általános iskola 4. osztályának I. félévi eredményei (4,00 átlagtól) számítanak. A magatartás és szorgalom minősítését is mérlegeljük, valamint szintén felvételi elbeszélgetést tartunk, melynek időpontja 2015. február 19. (péntek) 14.00.

Az államilag előírt felvételi kérelem mellett saját jelentkezési lapunkat is kérjük kitölteni. Ezen plébánosi (lelkészi) ajánlás is szerepel. A 4 évfolyamos gimnáziumban az alaptantervű oktatás mellett lehetőség van az idegen nyelvek (angol, német), illetve a matematika emelt szintű (heti 5 óra) tanulására. A 8 évfolyamos gimnáziumban a matematikát, illetve egy idegen nyelvet heti 4-4 órában tanulják diákjaink. Ennek megfelelően indulnak angol-matematika, illetve német-matematika osztályaink. 9. évfolyamtól – a 4 évfolyamos tagozaton tanulókhoz hasonlóan – második idegen nyelvet is kötelező választani.

Idegen nyelvi kínálatunk: angol, német, francia, latin, olasz. A latin a 8 évfolyamos gimnázium 7 és 8. évfolyamán (heti 1 órában) kötelező, a későbbiekben válaszható. A nyelvi csoportok indítása létszámfüggő. A minőségi nyelvoktatást segítik a tudásszint szerint kialakított nyelvi csoportok. Iskolánkban angol és német nyelvből államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvány szerezhető.

Iskolánkban az emelt szintű érettségire való felkészítés minden tantárgyból biztosított.

A 8 és 4 évfolyamos gimnáziumban a 12. évfolyam elvégzése után a tanulók érettségi vizsgát tesznek.

Kollégiumunk üzemeltetése átmenetileg szünetel. Ezen idő alatt a távolabbról érkező diákjaink a Hetvényi Lajos Evangélikus Kollégiumban nyernek elhelyezést.

Egyéb tudnivalók

Iskolánk római katolikus felekezeti iskola. Elsősorban a katolikus (keresztény) családok szolgálatában áll, de nyitott mindenki előtt, aki a keresztény-katolikus szellemiségű nevelést-oktatást elfogadja. Heti 2 órában, a délelőtti tanítás keretében folyik a katolikus, evangélikus, református hitoktatás. Diákjainkat tudatos hitéletre, vallásgyakorlásra igyekszünk nevelni.

Felvételi tájékoztatót 2015. november 16-án 17.00 órakor tartunk - mindkét szerkezeti típusról. Nyílt nap 2015. november 25. 8.00-11.00.

Sajátos nevelési igényű tanulók a felvételi eljárásban

A szakértői és rehabilitációs bizottság vagy a nevelési tanácsadó véleménye figyelembevételével - szülői kérésre - kaphat az írásbeli részeredményének beszámítása alól felmentést vagy időkedvezményt. Mivel azonban a 2016-2017. tanévre vonatkozóan iskolánk felvételi eljárásában nem szerepel az írásbeli felvételi, ezért ez a mentesség nem releváns.

Fontos dátumok

Felvételi tájékoztató:

2015. november 16-án 17.00

Nyitott Kapuk Napja:

2015. november 25-én 8.00 -11.00

felvételi jelentkezések határideje:

2016. február 12.

Felvételi elbeszélgetés:

2016. február 19. 14.00 (8 évfolyamos)2016. február 26. 14.00 (4 évfolyamos)

Ideiglenes felvételi lista nyilvánosságra hozatala:

2016. március 9.

Végleges felvételi jegyzék:

2016. április 19.

A felvételről vagy elutasításról szóló értesítések postázása:

2016. április 26.

A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás befejezése a fenntartónál:

2016. június 1.

Beiratkozás:

2016. június 22.