9400 Sopron, Orsolya tér 2-3.
Tel./Fax: +36 99 523-511

« vissza

„Én Uram, én Istenem!” (Jn. 20,28)

CONSOLATA nővér az Örök Hazába költözött.

A Szent Orsolya Rend Nővérei és a Rokonság az Örök Élet reményében tudatják,

hogy

FIERER MÁRIA CONSOLATA OSU

Nővérünk

életének 96. , szerzetesi fogadalmának 71. évében 2015. november 2.-án

az Örök Hazába érkezett.

 

Nővérünk 1919. május 31.-én Budapesten  született , hat gyermek közül ő volt szülei első gyermeke. Mélyen vallásos szellemben nevelkedett. Elemi és középiskolai tanulmányait Budán, a Soproni Szent Orsolya Rend Szent Angéla Intézetében végezte. Szerzetes tanárai hatására már korán  a megszentelt életre vágyott.

1942-ben belépett a Soproni Szent Orsolya Rendbe. Egyetemi tanulmányait Szegeden végezte, ott szerzett magyar-német szakos tanári diplomát. Első szerzetesi fogadalmát 1944. augusztus 25.-én, örökfogadalmát pedig 1947. augusztus 25.-én tette le. 1947/48 tanéve lett az iskolai keretben végzett tanári munkájának az első és egyúttal az utolsó éve is. 1948-ban az egyházi iskolákat államosították, 1950-ben pedig a nővéreket deportálták, majd szétszórták.

Nővérünk visszatért szüleihez, kezdetben háztartási alkalmazott, nevelőnő lett egy családnál, majd műszaki rajzot tanult, és a Földtani Intézetben, majd a Bányászati Intézetben dolgozott megbecsült technikai szakemberként. Titokban hittant tanított családoknál, alkalmanként kántori kisegítő feladatot is vállalt. Élénk kapcsolatot tartott fenn Köbl Anna Ignácia tartományfőnöknővel és sok nővértársával, találkozásaik természetesen csak titokban történhettek.

1966 decemberében meghívták Franciaországba, Grenoble-ba az ott élő magyar Orsolyita Nővérek.   Elutazott, és rendi vezetői javaslatára külföldön maradt.

1967-ben probatio-ra küldték Rómába, ezután pedig  Bécsben, az Orsolyiták Rendházában és Internátusában dolgozott

1974-80 között a rendi feladatokban segített, majd 1980-tól beteg Nővértársai gondozását végezte, orvoshoz, kórházba  kísérte őket, gyógyszereikről gondoskodott.

2006 április 11.-én visszatérhetett Magyarországra, a Soproni Közösségben, majd a Győri Közösségben folytatta imádságos, szerzetesi életét. Mélyen megértette és hirdette:

Minden kegyelem ...”

Utolsó éveiben súlyos betegségekkel küzdött, nagy lelkierővel, mély hittel Istenre hagyatkozva elfogadta a megpróbáltatásokat.

Az Örök Világosság fényeskedjék neki!

 

Hamvait 2015. november 14.-én Győrött az Orsolyiták templomában a 11 órakor kezdődő szentmise után  helyezzük el  a  Rend  kriptájában.

R.I.P

         

Jézusomnak Szívén megnyugodni jó !

Cím: Szent Orsolya Rend 9022 Győr, Apáca u.41.

2015-11-09 21:08:05

2006 © Szent Orsolya Római Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium