9400 Sopron, Orsolya tér 2-3.
Tel./Fax: +36 99 523-511

« vissza

Tájékoztató a mindennapos testnevelésről (iskolai SZMSZ XV. pontja)

A mindennapos testnevelés 1-5-9. évfolyamon felmenő rendszerben történő bevezetése (Köznevelési törvény 27.§ (11), 97. § (6)). „A 27.§ (11) bekezdés szerinti mindennapos testnevelést az iskolai nevelés-oktatás első, ötödik, kilencedik évfolyamán 2012. szeptember 1-jétől kezdődően felmenő rendszerben kell megszervezni.

A többi évfolyamon a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény szerinti mindennapos testmozgást kell kifutó rendszerben megszervezni.” A továbbiakban a törvény kimondja: „Az iskola a nappali rendszerű iskolai oktatásban azon osztályokban, ahol közismereti oktatás is folyik, megszervezi a mindennapos testnevelést heti öt testnevelés óra keretében, amelyből legfeljebb heti két óra

a)  a kerettanterv testneveléstantárgyra vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott oktatásszervezési formákkal, műveltségterületi oktatással,

b)    iskolai sportkörben valósportolással,

c) versenyszerűen sporttevékenységet folytató igazolt, egyesületi tagsággal rendelkező vagy amatőr sportolói sportszerződés alapján sportoló tanuló kérelme alapján a tanévre érvényes versenyengedélye és a sportszervezete által kiállított igazolás birtokában asportszervezet keretei között szervezett edzéssel

váltható ki.”

Fenti törvényi hivatkozás értelmében a Szent Orsolya Római Katolikus Általános Iskola, Gimnáziumban a 2013/2014. tanévben az 1-2., 5-6., és 9-10. évfolyamokon a testnevelés alapórák 2,5-ről 3-ra emelkednek, a plusz 2 órát pedig csatlakozó, illetve délutáni foglalkozás keretében biztosítjuk.

d)    1-2.évfolyamon játékos mozgás óra

e) 5-6.évfolyamon lányoknak: aerobik/sporttánc; fiúknak:kosárlabda

f)   9-10.évfolyamon lányoknak: aerobik/sporttánc; fiúknak:kosárlabda

g)    Azon tanulók számára, akik néptáncoktatásban vagy valamely külső egyesület keretében heti rendszeres edzésben részesülnek, nem kötelező a heti + 2 testnevelés óra. Az erről szóló egyesületi, illetve tagsági igazolásokat szeptember első hetében van lehetőség az osztályfőnököknek leadni.

h) Az iskolánkban folyó, önköltséges„külső szervezésű” programok (pl.: néptánc, akrobatikus rock and roll; SMAFC-NYME kosárlabdaedzései; hosszúkard vívás...) szintén kiváltják a +testnevelés órákat. (Bővebb felvilágosítással Németh Lehel tanár úr szolgál.)

2013-09-01 21:24:00

2006 © Szent Orsolya Római Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium