9400 Sopron, Orsolya tér 2-3.
Tel./Fax: +36 99 523-511

« vissza

Iskolánk cserediák programjait az AFS Csereprogram Alapítvány bonyolítja

AFS, a világ legrégebbi és legnagyobb csereprogram szervezete

Majdnem 100 évvel ezelőtt, nemsokkal az I. világháború kitörése után, egy 15 fős - Párizsban élő amerikaifiatalokból álló - csapat jelentkezett önkéntesként a helyi amerikai kórháználmentő szolgálatra.

Ezt a csoportot úgy ismerték,mint az Amerikai Harctéri Szolgálatot (angolul American Field Service - AFS),amelynek az volt a küldetése, hogy a sebesült francia katonákat kimenekítse afrontvonalról, és a mobil elsősegélynyújtó egységekhez szállítsa. A háborúvégére a csapat létszáma már túlnőtt a 2500 főn. Nem viseltek fegyvert,missziójuk a segítségnyújtás volt a rászorulókon.

A II. világháború alatt az AFSkizárólag polgári önkéntesekből álló csapata állomásozott Európában,

Szíriában, Észak-Afrikában,Indiában és Burmán. 1945-ben, amikor a háború befejeződött az AFS önkéntesekúgy döntöttek, hogy nem hagynak fel a nemzetközi szolgálat hagyományával. Hogyfelgyorsítsák a háború utáni újjászületést, megfogadták, hogy egy barátságosvilág létrejöttéért fognak küzdeni.

Az AFS alapítóinak volt egyötletük, melynek szépsége az egyszerűségében rejlett: ha a jövő generációjaegyütt tud érezni más nemzetekkel, megérti a világ kultúráinak sokszínűségét,felismeri, és elfogadja a különbségeket, akkor talán a háborúk is elkerülhetőeklesznek.

 

A szervezet 1947-ben alakultazért, hogy megvalósítsa az Amerikai Harctéri Szolgálat egykori elképzelését. Adiákcsere programot szerényen kezdték:

52 középiskolás diákot vittek11 országból, köztük Magyarországról, az Egyesült Államokba, hogy ottgyűjtsenek tapasztalatot egy éven keresztül. Olyan, egykor „ellenséges”nemzetek vettek részt a programban, mint Japán vagy Németország - merész ötletvolt ez, hiszen nagyon rövid idő telt el a háború befejezése óta. Mára több,mint 425.000 vettek részt az AFS által szervezett kulturális csereprogramokban.

Hozzá kell tenni, hogy ugyanennyi család nyitotta meg szívét és otthonát az AFS diákoknak, és önkéntesekszázezrei segítették a programok sikerét, időt és energiát nem kímélve.

Ebben a pillanatban az AFSdiákok 40 nyelven tanulnak világszerte, de ami a legfontosabb, mindannyianfolyékonyan megtanulják a tolerancia nyelvét. Az AFS szerény ötletkéntszületett a háború hamvaiból, mára azonban – 88 irodával a világ minden táján –kiemelkedően vezet a nemzetközi csereprogramok szervezésében.

 

Ismerd meg önmagad!

22 év alatt az AFSMagyarország szervezésében közel 1500 diák tanulhatta meg, hogy létezikmásfajta életvitel, a miénktől eltérő kultúra, amelyet érdemes megismerni. AzAFS bátorította őket, hogy legyenek nyitottak az új eszmék befogadására, lássákmeg, miből adódnak a kulturális különbségek, melyek az igazi értékek, mibenrejlik az emberi méltóság, amely egyesíti a világ népeit.

 

Családok fogadták, és fogadjákbe diákjainkat olyan távoli országokban, mint Thaiföld, Dél-Amerikai országok,Dánia szigetei, Észak-Amerika államai és Európa városai vagy kis települései.Az AFS diákok csodálatos helyeket ismernek meg, anyanyelvi közegben tanulnakkülönféle nyelveket, és tapasztalataik visszahatnak itthoni környezetükre is.

 

Az AFS program ideje alatt acserediákok önkéntes családnál laknak, akik nem kapnak anyagi juttatást azért,hogy velük éljen a diák egy évig. Azért fogadnak, hogy megismerjék a diákot ésaz országot, kultúrát, amelyet képvisel. A fogadócsalád teljes jogú tagjakéntrészt vehet mindennapi életükben; akik megosztják vele örömüket, gondolataikat,véleményüket, hagyományaikat és ugyanezt várják tőle is. Ez természetesen nyitottságot,érdeklődést, alkalmazkodóképességet igényel.

Az iskolaban, a többitizenévessel közösen eltöltött idő sokat segít abban, hogy gyorsabban elsajátíthatólegyen a fogadóország nyelve, és így minél jobban megismerhetőek legyenek azokszokásai, megkönnyítse a beilleszkedést a helyi életformába, hogy a cserediák megtaláljaaz új körülményekhez alkalmazkodva életritmusát.

A diákfogadásra jelentkezőcsaládokat az adott ország AFS szervezetének önkéntese, képviselőjemeglátogatja, felméri életkörülményeiket, érdeklődési körüket éséletformájukat. A családok is részletes jelentkezési lapot töltenek ki önmagukbemutatására. A külföldi diák elhelyezését a fogadó ország tapasztaltönkéntesei és hivatásos munkatársai végzik. Ők segítenek szükség esetén az évsorán fel merülő kérdések, problémák megoldásában.

 

Az AFS Magyarország nagygondot fordít arra, hogy megfeleljen az AFS programok nemzetközi minőségi ésbiztonsági előírásainak. A nemzetközi interkulturális nevelés terén végzettkutatások eredményeit figyelembe véve dolgozta ki a program felépítését és ajelentkezés módját.

 

 

Az AFS a világ legnagyobb, legrégebbi diákcsere szervezete. Nemzetközielismerés övezi, 1989-ben elnyerte a Special Mention kitüntetést az EgyesültNemzetek Szervezetétől a világ fiataljaiért végzett munka elismeréseképpen. AzAFS tevékenységét az UNESCO is elismeri.

 

Önkéntesi hálózat

Az AFS önkéntesek segítségévelműködő szervezet, célja, hogy helyi közösségeket hozzon létre mindazokat azembereket bevonva tevékenységébe, akik fontosnak tartják az interkulturális tanulástés a felnövő nemzedékek globális nevelését annak érdekében, hogy felelősségteljesvilágpolgárokká váljanak. Az ország különböző településein már egyre nagyobbszámban vannak a programban korábban részt vett segítők, akik szívesen továbbadják tapasztalataikat, segítenek a felmerülő gondok orvoslásában, és azondolgoznak, hogy kialakuljon a helyi AFS közösség. Az ország több mint 150 középiskolájávalalakítottunk ki munkakapcsolatot, a legtöbb iskolában AFS összekötőtanár segítia családok, a diák és az AFS munkáját.

 

A programról

Külföldi diákot lehet fogadniaz iskolaévre épülő program keretében 11 hónapra, fél évre, vagy 3 hónapra. Azéves program keretében a diákok augusztusban érkeznek, és júliusban utaznakhaza. Ez alatt az idő alatt magyar családoknál laknak, mint a család rendestagjai. A program alatt megtanulnak magyarul, beilleszkednek a család mindennapjaiba,részt vesznek a többi gyerekkel a családi feladatokban, ugyanúgy magyarközépiskolába járnak, mint itt élő kortársaik. A diákok célja, hogymegtanuljanak egy idegen kultúrában élni, a rájuk zúduló információ- és élményanyagotkezelni és befogadni, saját viselkedésüket, értékrendjüket külső szempontokszerint megvizsgálni, más hagyományú emberekkel együttműködni és elfogadni akülönbözőséget. Minden fogadó család részére a program indulása előttfelkészítő foglalkozást tartunk.

 

AFS a régióban - Sopron-Győr Körzet

Ebben az évben 12 külföldi AFScserediák kezdte meg tanulmányait megyénkben, 7 középiskolában. A thaiföldi, anémet, az olasz, a venezuelai, a japán és belga cserediákok ugyan magyarul mégnem tudnak, de lelkesen próbálnak csatlakozni kortársaikhoz. Szabadidejükben azönkéntesek különböző programokat szerveznek számukra, és ezek által is segítjüktapasztalatszerzésüket, pl. résztvehettek egy igazi soproni szüreten.

Ezzel egyidőben 8 helyi diákkülföldön folytatja középiskolás évét, többek között a DominikaiKöztársaságban, Costa Ricán, Németországban, Hollandiában, Ausztriában ésFinnországban. 

 

Idén is várunk lelkescsaládokat, akik fogadnának cserediákot vagy gyermeküket kiküldenék az AFS  program résztvevőjeként. Fontos tudni, hogy afogadás nem feltétele a kiutazásnak!

 

Légy nyitott a világ sokszínűségére!

 

További információ és jelentkezés:

 

Ede András Körzetelnök (Sopron-Győr)

E-mail:andras.ede@afs.org Telefon: 06-20/360-6845

 

Ley Szilvia Körzetelnök-helyettes (Sopron) 

E-mail: szilvia.ley@afs.org  Telefon:06-70/ 414-3994

 

www.afs.hu vagy  http://www.facebook.com/afs.sopron

2012-10-29 15:22:38

2006 © Szent Orsolya Római Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium